• เราคือผู้ผลิตสินค้า หลังคารถกระบะไฟเบอร์ ฝาปิดกระบะไฟเบอร์
    โรลบาร์ และงานไฟเบอร์ตามสั่ง ที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออก
    และในประเทศ